ngày

Soi cầu MB, 3 ngày trước 19/09/2020

Đầu 0 00
3 lần
01
3 lần
02
7 lần
03
4 lần
04
6 lần
05
2 lần
06
4 lần
07
1 lần
08
1 lần
09
5 lần
Đầu 1 10
6 lần
11
6 lần
12
5 lần
13
3 lần
14
7 lần
15
1 lần
16
1 lần
17
1 lần
18
2 lần
19
1 lần
Đầu 2 20
10 lần
21
4 lần
22
12 lần
23
9 lần
24
13 lần
25
5 lần
26
6 lần
27
10 lần
28
9 lần
29
8 lần
Đầu 3 30
7 lần
31
5 lần
32
4 lần
33
6 lần
34
9 lần
35
1 lần
36
3 lần
37
1 lần
38
5 lần
39
4 lần
Đầu 4 40
6 lần
41
7 lần
42
10 lần
43
14 lần
44
11 lần
45
3 lần
46
4 lần
47
5 lần
48
4 lần
49
1 lần
Đầu 5 50
2 lần
51
1 lần
52
4 lần
53
2 lần
54
2 lần
55
1 lần
56
3 lần
57
2 lần
58
2 lần
59
1 lần
Đầu 6 60
7 lần
61
4 lần
62
5 lần
63
3 lần
64
9 lần
65
3 lần
66
1 lần
Đầu 7 70
10 lần
71
5 lần
72
8 lần
73
7 lần
74
10 lần
75
1 lần
76
4 lần
77
2 lần
78
2 lần
79
3 lần
Đầu 8 80
8 lần
81
7 lần
82
4 lần
83
5 lần
84
11 lần
85
1 lần
86
6 lần
87
6 lần
88
3 lần
89
7 lần
Đầu 9 90
6 lần
91
3 lần
92
5 lần
93
7 lần
94
14 lần
95
3 lần
96
6 lần
97
5 lần
98
6 lần
99
3 lần

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 6 » XS MB ngày 18-9-2020

ĐB 20290
G1 28162
G2 39930 04541
G3 12820 49798 74603
74480 79568 99474
G4 2797 7212 6076 9436
G5 5840 4233 8930
4212 1688 0937
G6 299 612 363
G7 01 23 53 45

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

KQXSMB » SXMB thứ 5 » XS MB ngày 17-9-2020
ĐB 04170
G1 71985
G2 43509 16141
G3 58831 80153 35981
30730 83764 91048
G4 0914 1931 7961 1276
G5 8042 2306 1138
3873 3697 4669
G6 496 256 878
G7 60 34 96 28

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

Xổ số MB » SXMB thứ 4 » XS MB ngày 16-9-2020
ĐB 89582
G1 71120
G2 80529 90561
G3 35792 49983 73121
75011 34640 24493
G4 4352 1487 1574 2359
G5 2433 3919 3388
3394 4554 3240
G6 986 043 151
G7 33 97 12 32

4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

Kết quả MB » SXMB thứ 3 » XS MB ngày 15-9-2020
ĐB 23030
G1 91709
G2 85782 29769
G3 50289 02032 55341
84037 50453 54763
G4 4521 2118 0952 5967
G5 2611 9343 3439
4487 2006 1729
G6 511 959 654
G7 18 35 08 52