ngày

Soi cầu MB, 3 ngày trước 22/01/2022

Đầu 0 00
4 lần
01
8 lần
02
1 lần
03
5 lần
04
2 lần
05
3 lần
06
5 lần
07
4 lần
08
8 lần
09
3 lần
Đầu 1 10
9 lần
11
8 lần
12
3 lần
13
2 lần
14
6 lần
15
5 lần
16
14 lần
18
7 lần
19
4 lần
Đầu 2 20
3 lần
21
5 lần
23
2 lần
24
1 lần
25
4 lần
26
3 lần
27
3 lần
28
1 lần
Đầu 3 30
3 lần
31
4 lần
32
3 lần
33
7 lần
34
2 lần
35
5 lần
36
5 lần
37
4 lần
38
4 lần
39
4 lần
Đầu 4 40
5 lần
41
3 lần
42
2 lần
43
1 lần
44
1 lần
45
1 lần
46
3 lần
47
1 lần
48
1 lần
49
3 lần
Đầu 5 50
6 lần
51
5 lần
53
5 lần
54
1 lần
55
3 lần
56
9 lần
57
1 lần
58
5 lần
59
5 lần
Đầu 6 60
2 lần
61
2 lần
62
3 lần
63
5 lần
66
6 lần
67
1 lần
68
5 lần
69
2 lần
Đầu 7 71
3 lần
72
3 lần
73
3 lần
74
1 lần
75
2 lần
76
3 lần
77
2 lần
78
4 lần
79
1 lần
Đầu 8 80
4 lần
81
4 lần
82
2 lần
83
7 lần
84
1 lần
85
1 lần
86
5 lần
87
1 lần
88
5 lần
89
2 lần
Đầu 9 90
1 lần
91
8 lần
92
3 lần
93
6 lần
94
1 lần
95
3 lần
96
6 lần
97
6 lần
98
5 lần
99
3 lần

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 6 » XS MB ngày 21-1-2022

ĐB 78645
G1 59320
G2 60922 13571
G3 98561 36592 08310
87527 69546 91981
G4 5148 3989 1540 4501
G5 7830 7306 3903
7908 8651 4668
G6 702 963 616
G7 54 12 11 48

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

KQXSMB » SXMB thứ 5 » XS MB ngày 20-1-2022
ĐB 71085
G1 18328
G2 78797 48541
G3 46956 56008 54100
55367 39190 50473
G4 5382 2316 9902 5825
G5 7643 2127 0441
0554 6448 9387
G6 138 764 484
G7 49 41 71 25

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

Xổ số MB » SXMB thứ 4 » XS MB ngày 19-1-2022
ĐB 76930
G1 48843
G2 41006 76053
G3 77833 47386 77768
37997 13541 78878
G4 8261 3990 8384 7358
G5 1925 0958 1946
9108 8203 1335
G6 938 896 778
G7 93 91 60 54

4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

Kết quả MB » SXMB thứ 3 » XS MB ngày 18-1-2022
ĐB 46384
G1 25306
G2 69864 13585
G3 02154 92020 72481
99996 31657 99642
G4 8470 5095 0718 6124
G5 3254 4223 3465
8258 1568 2404
G6 772 095 306
G7 78 90 92 74