ngày

Soi cầu MB, 3 ngày trước 27/11/2020

Đầu 0 00
2 lần
01
3 lần
02
3 lần
04
5 lần
05
3 lần
06
9 lần
08
5 lần
09
2 lần
Đầu 1 10
5 lần
11
1 lần
12
7 lần
13
5 lần
14
1 lần
15
3 lần
16
10 lần
17
6 lần
18
6 lần
19
4 lần
Đầu 2 20
7 lần
21
5 lần
22
6 lần
23
5 lần
24
5 lần
25
1 lần
26
16 lần
27
3 lần
28
12 lần
29
11 lần
Đầu 3 30
3 lần
31
2 lần
32
3 lần
33
2 lần
35
2 lần
36
6 lần
37
1 lần
38
5 lần
39
1 lần
Đầu 4 40
2 lần
41
2 lần
42
5 lần
43
4 lần
44
1 lần
45
2 lần
46
4 lần
47
3 lần
48
5 lần
49
4 lần
Đầu 5 50
3 lần
52
4 lần
53
1 lần
54
3 lần
55
3 lần
56
7 lần
57
3 lần
58
5 lần
59
8 lần
Đầu 6 60
1 lần
62
8 lần
63
3 lần
64
6 lần
65
4 lần
66
6 lần
67
4 lần
68
8 lần
69
5 lần
Đầu 7 72
4 lần
73
1 lần
74
1 lần
75
4 lần
76
6 lần
78
2 lần
Đầu 8 80
5 lần
81
4 lần
82
7 lần
83
2 lần
84
3 lần
85
4 lần
86
6 lần
87
1 lần
88
7 lần
89
3 lần
Đầu 9 90
2 lần
91
1 lần
92
3 lần
94
4 lần
95
1 lần
96
7 lần
98
5 lần
99
2 lần

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 5 » XS MB ngày 26-11-2020

ĐB 23071
G1 41054
G2 69286 72458
G3 54715 16612 09642
81763 96256 02308
G4 5875 2896 3488 8846
G5 9545 3692 0288
4083 6670 2462
G6 114 092 760
G7 56 66 44 08

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

KQXSMB » SXMB thứ 4 » XS MB ngày 25-11-2020
ĐB 72036
G1 58061
G2 18654 40402
G3 92492 71757 69484
78348 58292 10085
G4 3405 5108 1772 8432
G5 6668 4825 4190
9137 9835 1679
G6 169 042 075
G7 39 00 97 81

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

Xổ số MB » SXMB thứ 3 » XS MB ngày 24-11-2020
ĐB 52664
G1 19501
G2 56805 96006
G3 93783 04665 68402
87335 45196 46074
G4 3141 2871 9455 0441
G5 6218 6906 4245
1003 3351 7938
G6 706 192 220
G7 60 28 45 90

4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội

Kết quả MB » SXMB thứ 2 » XS MB ngày 23-11-2020
ĐB 00843
G1 22152
G2 99947 89793
G3 65077 18761 01745
90823 39578 90974
G4 6277 6936 0200 8476
G5 0327 9501 7819
3609 4558 9898
G6 578 706 548
G7 40 25 73 91