ngày

Soi cầu MB, 3 ngày trước 06/03/2021

Đầu 0 01
1 lần
02
3 lần
04
1 lần
07
1 lần
08
1 lần
09
1 lần
Đầu 1 12
2 lần
13
1 lần
14
1 lần
17
1 lần
18
10 lần
19
2 lần
Đầu 2 20
5 lần
21
1 lần
22
3 lần
23
5 lần
24
9 lần
25
4 lần
27
7 lần
28
4 lần
29
2 lần
Đầu 3 30
3 lần
31
1 lần
32
8 lần
33
4 lần
34
2 lần
35
1 lần
37
3 lần
38
2 lần
39
2 lần
Đầu 4 40
4 lần
44
3 lần
45
3 lần
46
2 lần
47
2 lần
48
2 lần
49
2 lần
Đầu 5 51
2 lần
52
1 lần
53
1 lần
54
2 lần
55
2 lần
56
2 lần
57
3 lần
58
5 lần
59
3 lần
Đầu 6 60
4 lần
61
4 lần
62
6 lần
63
4 lần
64
2 lần
65
4 lần
66
1 lần
67
4 lần
68
3 lần
69
1 lần
Đầu 7 70
7 lần
71
6 lần
72
2 lần
73
1 lần
74
4 lần
75
1 lần
76
1 lần
77
2 lần
78
6 lần
79
3 lần
Đầu 8 80
1 lần
81
7 lần
82
4 lần
83
4 lần
85
2 lần
87
2 lần
88
2 lần
Đầu 9 90
5 lần
91
5 lần
92
4 lần
93
2 lần
94
8 lần
95
3 lần
96
1 lần
97
10 lần
98
5 lần
99
3 lần

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 6 » XS MB ngày 5-3-2021

ĐB 66992
G1 16935
G2 68659 92257
G3 86409 19336 52232
57170 72166 57740
G4 9386 5211 1352 1440
G5 3504 9774 7369
1318 2325 0278
G6 071 914 922
G7 70 84 40 11

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

KQXSMB » SXMB thứ 5 » XS MB ngày 4-3-2021
ĐB 96100
G1 19162
G2 39809 24663
G3 55433 52194 27114
74980 33385 33113
G4 2860 5190 3378 5910
G5 0963 7658 5351
0135 2576 4252
G6 527 640 880
G7 88 60 37 69

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

Xổ số MB » SXMB thứ 4 » XS MB ngày 3-3-2021
ĐB 63410
G1 84221
G2 24769 36622
G3 68174 58379 03677
41070 65097 32670
G4 6699 7395 0095 0326
G5 8823 6842 7275
7496 3805 6910
G6 746 846 202
G7 98 97 44 73

4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

Kết quả MB » SXMB thứ 3 » XS MB ngày 2-3-2021
ĐB 87462
G1 45915
G2 16169 64606
G3 90882 13897 53971
16595 90530 47644
G4 7091 0350 6653 8444
G5 5454 6352 0665
3277 8876 6220
G6 988 868 811
G7 68 54 33 53