ngày

Soi cầu MB, 3 ngày trước 20/09/2021

Đầu 0 00
5 lần
01
3 lần
02
6 lần
03
4 lần
04
4 lần
06
5 lần
Đầu 1 10
8 lần
11
9 lần
12
3 lần
13
4 lần
14
6 lần
15
2 lần
16
7 lần
17
3 lần
18
5 lần
19
6 lần
Đầu 2 20
4 lần
21
5 lần
22
2 lần
23
2 lần
24
2 lần
25
4 lần
26
5 lần
27
3 lần
28
5 lần
29
4 lần
Đầu 3 30
4 lần
32
5 lần
33
3 lần
34
2 lần
36
1 lần
37
2 lần
38
1 lần
39
1 lần
Đầu 4 40
5 lần
41
5 lần
42
3 lần
43
2 lần
44
1 lần
46
6 lần
48
2 lần
49
3 lần
Đầu 5 50
6 lần
51
9 lần
52
5 lần
53
5 lần
54
5 lần
55
1 lần
56
7 lần
58
5 lần
59
6 lần
Đầu 6 60
13 lần
61
17 lần
62
6 lần
63
7 lần
64
4 lần
65
4 lần
66
8 lần
67
3 lần
68
10 lần
69
7 lần
Đầu 7 70
2 lần
71
3 lần
72
1 lần
73
1 lần
74
3 lần
76
2 lần
77
1 lần
78
3 lần
79
2 lần
Đầu 8 80
7 lần
81
9 lần
82
3 lần
83
3 lần
84
1 lần
86
2 lần
88
7 lần
89
1 lần
Đầu 9 90
2 lần
91
5 lần
92
6 lần
93
4 lần
94
5 lần
95
1 lần
96
8 lần
97
3 lần
98
2 lần
99
3 lần

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB chủ nhật » XS MB ngày 19-9-2021

ĐB 45957
G1 46590
G2 96670 98212
G3 61428 04665 16136
67569 58371 64581
G4 2819 9818 9180 2878
G5 3041 7099 3203
1269 0117 1209
G6 618 301 042
G7 32 56 00 04

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

KQXSMB » SXMB thứ 7 » XS MB ngày 18-9-2021
ĐB 93901
G1 29743
G2 74749 24114
G3 11745 24603 47552
26902 02551 09078
G4 2410 5244 7589 6247
G5 6371 5447 7365
6465 3567 7674
G6 783 359 506
G7 36 83 39 17

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng

Xổ số MB » SXMB thứ 6 » XS MB ngày 17-9-2021
ĐB 35330
G1 90315
G2 57179 80432
G3 55894 21451 13005
89719 57160 48276
G4 6690 5579 3410 0178
G5 4358 3330 7399
5849 4867 6289
G6 277 553 366
G7 41 75 29 78

4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

Kết quả MB » SXMB thứ 5 » XS MB ngày 16-9-2021
ĐB 12093
G1 15382
G2 00130 21943
G3 50448 80082 64043
98242 01132 53130
G4 8475 5930 6507 0597
G5 9265 2047 3694
8132 8300 6759
G6 984 963 471
G7 39 23 97 19