ngày

Soi cầu MB, 3 ngày trước 04/07/2022

Đầu 0 00
4 lần
01
6 lần
02
9 lần
03
8 lần
04
2 lần
05
11 lần
06
7 lần
07
8 lần
08
1 lần
09
4 lần
Đầu 1 10
4 lần
11
5 lần
12
6 lần
13
8 lần
14
1 lần
15
4 lần
16
4 lần
17
3 lần
19
3 lần
Đầu 2 20
6 lần
21
4 lần
22
6 lần
23
6 lần
24
3 lần
25
3 lần
26
5 lần
27
2 lần
29
4 lần
Đầu 3 30
3 lần
31
3 lần
32
3 lần
33
4 lần
34
2 lần
35
2 lần
36
4 lần
37
2 lần
39
2 lần
Đầu 4 40
1 lần
41
2 lần
42
4 lần
43
2 lần
44
1 lần
45
3 lần
46
4 lần
47
2 lần
48
1 lần
49
2 lần
Đầu 5 50
4 lần
51
4 lần
52
4 lần
53
5 lần
54
2 lần
55
5 lần
56
5 lần
57
2 lần
59
1 lần
Đầu 6 60
11 lần
61
9 lần
62
7 lần
63
8 lần
64
2 lần
65
10 lần
66
23 lần
67
2 lần
69
9 lần
Đầu 7 70
1 lần
71
2 lần
72
6 lần
73
2 lần
74
1 lần
75
1 lần
76
6 lần
77
3 lần
79
3 lần
Đầu 8 80
2 lần
81
2 lần
82
3 lần
83
1 lần
84
1 lần
85
3 lần
86
5 lần
89
2 lần
Đầu 9 90
12 lần
91
7 lần
92
6 lần
93
6 lần
94
5 lần
95
9 lần
96
6 lần
97
2 lần

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB chủ nhật » XS MB ngày 3-7-2022

ĐB 86690
G1 00944
G2 08354 56997
G3 37618 26670 35119
32760 52753 06126
G4 5496 7992 9661 7956
G5 5000 7140 6545
0912 6326 8136
G6 400 632 125
G7 91 05 33 73

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

KQXSMB » SXMB thứ 7 » XS MB ngày 2-7-2022
ĐB 50554
G1 26597
G2 71762 44601
G3 96368 65980 74760
70786 58689 20359
G4 3659 9883 5277 1696
G5 8466 5247 7508
9632 7530 8386
G6 485 868 202
G7 78 42 39 53

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng

Xổ số MB » SXMB thứ 6 » XS MB ngày 1-7-2022
ĐB 01697
G1 70090
G2 16691 52814
G3 71869 91205 03430
30824 21175 72532
G4 2224 4290 7000 1048
G5 3638 2980 7739
2243 1130 4587
G6 112 138 216
G7 85 17 66 07

4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

Kết quả MB » SXMB thứ 5 » XS MB ngày 30-6-2022
ĐB 58839
G1 82672
G2 21676 00588
G3 73018 20288 12676
79851 99201 63830
G4 4128 1064 3591 3830
G5 3632 9550 8367
7541 6643 2495
G6 775 137 088
G7 88 28 91 46