ngày

Soi cầu MB, 3 ngày trước 13/07/2020

Đầu 0 00
2 lần
01
8 lần
02
6 lần
03
2 lần
04
7 lần
05
8 lần
06
9 lần
07
4 lần
08
1 lần
09
2 lần
Đầu 1 10
4 lần
11
5 lần
12
5 lần
13
2 lần
14
2 lần
15
5 lần
16
5 lần
17
2 lần
18
3 lần
19
1 lần
Đầu 2 20
5 lần
21
10 lần
22
3 lần
23
5 lần
24
6 lần
25
5 lần
26
6 lần
27
4 lần
28
1 lần
29
1 lần
Đầu 3 30
4 lần
31
3 lần
32
5 lần
33
4 lần
34
2 lần
35
4 lần
36
6 lần
37
1 lần
38
3 lần
39
4 lần
Đầu 4 40
2 lần
41
1 lần
42
2 lần
43
2 lần
44
2 lần
45
4 lần
46
5 lần
47
2 lần
48
3 lần
49
3 lần
Đầu 5 53
2 lần
55
1 lần
56
1 lần
59
1 lần
Đầu 6 60
1 lần
61
5 lần
62
3 lần
63
3 lần
64
1 lần
65
2 lần
66
1 lần
67
3 lần
68
2 lần
69
2 lần
Đầu 7 70
2 lần
71
3 lần
72
3 lần
73
1 lần
74
3 lần
75
4 lần
76
2 lần
79
3 lần
Đầu 8 80
6 lần
81
3 lần
82
6 lần
83
4 lần
84
3 lần
85
8 lần
86
9 lần
87
7 lần
88
6 lần
89
2 lần
Đầu 9 90
3 lần
91
8 lần
92
4 lần
93
2 lần
94
6 lần
95
3 lần
96
4 lần
97
8 lần
98
3 lần
99
4 lần

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB chủ nhật » XS MB ngày 12-7-2020

ĐB 28890
G1 64908
G2 02124 88693
G3 23230 59817 27693
80024 64008 10318
G4 3792 1337 6871 6362
G5 2900 6147 8579
3594 7515 0676
G6 342 048 111
G7 68 65 15 60

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

KQXSMB » SXMB thứ 7 » XS MB ngày 11-7-2020
ĐB 03116
G1 23757
G2 55962 84187
G3 56135 29413 58697
29486 81019 84604
G4 1149 3493 1445 0328
G5 1141 9928 3090
2848 8728 9826
G6 017 988 818
G7 36 09 56 74

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng

Xổ số MB » SXMB thứ 6 » XS MB ngày 10-7-2020
ĐB 77969
G1 17076
G2 84622 23564
G3 90812 24864 85572
27434 05880 42259
G4 4577 5886 8354 4593
G5 7821 0471 2893
5786 2055 7995
G6 631 555 586
G7 32 64 28 07

4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

Kết quả MB » SXMB thứ 5 » XS MB ngày 9-7-2020
ĐB 78091
G1 01297
G2 71417 61080
G3 04842 93710 37494
33041 25071 03553
G4 4416 4647 7523 8077
G5 7514 5375 1420
8770 1813 4547
G6 633 374 690
G7 88 89 21 20