XSMN Thứ 7 - Xổ Số Miền Nam Thứ 7 hàng tuần

Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
18
13
41
39
G7
644
294
288
518
G6
6977
4069
2583
6480
7889
2136
9328
7836
8780
6869
0462
4179
G5
7046
8528
5971
6816
G4
75112
69899
73261
41899
34195
83141
16416
67093
85438
90391
71831
57055
47553
97442
98110
53079
72202
33757
62234
58993
60786
80182
08471
99668
64861
33143
84079
37064
G3
50419
25948
44554
82810
80979
21314
60300
86797
G2
50566
26809
90507
90943
G1
81584
81964
70309
46806
ĐB
067456
779547
806781
713531
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 09 02, 07, 09 00, 06
1 12, 16, 18, 19 10, 13 10, 14 16, 18
2 28 28
3 31, 36, 38 34, 36 31, 39
4 41, 44, 46, 48 42, 47 41 43, 43
5 56 53, 54, 55 57
6 61, 66, 69 64 61, 62, 64, 68, 69
7 77 71, 79, 79 71, 79, 79
8 83, 84 80, 89 80, 81, 86, 88 82
9 95, 99, 99 91, 93, 94 93 97

Dự đoán XSMN 24/5/2024 - Dự đoán xổ số miền Nam Thứ 6 Ngày 24/05 Chuẩn Nhất

Dự đoán XSMN 24/5/2024 cực chuẩn - Dự đoán xổ số miền Nam Thứ 6 Ngày 24/05.Tham khảo chốt số đẹp miền...
Xem Thêm

XSMN Thu 7 - So xo mien Nam Thu 7 11/05/2024

Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
63
96
65
25
G7
133
882
330
330
G6
6778
9029
0341
3878
7988
6237
2642
0213
5372
2567
4125
9496
G5
9655
9515
1005
8184
G4
93664
49006
76322
94256
40581
26258
18239
57791
63434
48682
28302
45733
41730
56370
04348
79993
35744
63885
03270
87625
25728
76238
00214
68249
06951
02661
02277
16242
G3
38619
25628
78859
35507
91177
42499
88761
77071
G2
26648
58289
45481
29621
G1
53134
82694
23992
31196
ĐB
416236
082275
490251
218726
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 06 02, 07 05
1 19 15 13 14
2 22, 28, 29 25, 28 21, 25, 25, 26
3 33, 34, 36, 39 30, 33, 34, 37 30 30, 38
4 41, 48 42, 44, 48 42, 49
5 55, 56, 58 59 51 51
6 63, 64 65 61, 61, 67
7 78 70, 75, 78 70, 72, 77 71, 77
8 81 82, 82, 88, 89 81, 85 84
9 91, 94, 96 92, 93, 99 96, 96

KQXSMN Thứ 7 Ngày 04/05/2024

Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
60
84
55
73
G7
696
590
714
261
G6
5406
8132
8130
0408
8349
9166
1879
4743
5134
3034
3324
7499
G5
3319
1177
1109
1895
G4
03149
73454
50400
49097
79262
34507
66844
29138
37495
33596
54265
83003
31405
54639
55764
33161
75406
94074
89014
72494
12848
25137
98526
77310
64973
71839
74169
55811
G3
00130
41719
15686
74968
49915
84990
44760
13019
G2
74106
99085
27275
53430
G1
54533
00367
94022
72502
ĐB
742011
856788
988650
757837
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00, 06, 06, 07 03, 05, 08 06, 09 02
1 11, 19, 19 14, 14, 15 10, 11, 19
2 22 24, 26
3 30, 30, 32, 33 38, 39 34 30, 34, 37, 37, 39
4 44, 49 49 43, 48
5 54 50, 55
6 60, 62 65, 66, 67, 68 61, 64 60, 61, 69
7 77 74, 75, 79 73, 73
8 84, 85, 86, 88
9 96, 97 90, 95, 96 90, 94 95, 99

XSMN T7- Xổ số miền Nam Thu 7 27/04/2024

Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
80
03
20
69
G7
925
350
367
993
G6
7867
9520
2730
7124
9169
1056
7235
5072
3972
7339
7987
1499
G5
8722
6406
1328
9151
G4
46731
28295
55330
49083
84028
94037
93382
25675
71544
42093
90584
88005
68857
40855
71500
66577
02917
44104
93168
80429
51542
47952
32248
43941
02885
99864
70263
64589
G3
29448
35953
76399
49504
13482
67548
53000
72959
G2
28423
51546
60717
32650
G1
18456
37879
63807
04301
ĐB
598621
984354
881827
751084
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 03, 04, 05, 06 00, 04, 07 00, 01
1 17, 17
2 20, 21, 22, 23, 25, 28 24 20, 27, 28, 29
3 30, 30, 31, 37 35 39
4 48 44, 46 42, 48 41, 48
5 53, 56 50, 54, 55, 56, 57 50, 51, 52, 59
6 67 69 67, 68 63, 64, 69
7 75, 79 72, 72, 77
8 80, 82, 83 84 82 84, 85, 87, 89
9 95 93, 99 93, 99

Kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 20/04/2024

Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
40
56
79
74
G7
718
224
816
120
G6
1846
7012
5636
5749
5484
9607
6687
7490
8413
5138
8801
1977
G5
7251
3478
5559
9248
G4
46650
96101
52950
59499
72666
74982
38377
83153
36057
05245
71222
56942
96851
32233
48868
72776
31013
84062
65838
83704
47197
87608
22870
94632
63082
31680
54883
59307
G3
65794
20437
97977
54431
34337
19070
48928
39716
G2
55121
11592
61173
36843
G1
88161
36734
39052
89532
ĐB
597474
765578
911899
271154
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 01 07 04 01, 07, 08
1 12, 18 13, 13, 16 16
2 21 22, 24 20, 28
3 36, 37 31, 33, 34 37, 38 32, 32, 38
4 40, 46 42, 45, 49 43, 48
5 50, 50, 51 51, 53, 56, 57 52, 59 54
6 61, 66 62, 68
7 74, 77 77, 78, 78 70, 73, 76, 79 70, 74, 77
8 82 84 87 80, 82, 83
9 94, 99 92 90, 97, 99

XSMN T7 - SXMN Thứ 7 13/04/2024

Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
70
40
72
09
G7
974
800
368
340
G6
8198
4977
8302
1392
0560
5778
1051
8499
0462
5973
6277
3360
G5
5714
4109
7636
6713
G4
61116
29576
42413
37115
29242
96636
38806
66023
00455
27663
11808
51920
09742
23419
54963
10019
05527
62704
40164
98768
95100
78008
77319
22015
91623
53666
18511
31915
G3
51613
86409
89808
65235
82871
88716
29616
97767
G2
44565
10854
35705
59938
G1
65226
65753
21360
66351
ĐB
309125
569704
338795
282175
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02, 06, 09 00, 04, 08, 08, 09 00, 04, 05 08, 09
1 13, 13, 14, 15, 16 19 16, 19 11, 13, 15, 15, 16, 19
2 25, 26 20, 23 27 23
3 36 35 36 38
4 42 40, 42 40
5 53, 54, 55 51 51
6 65 60, 63 60, 62, 63, 64, 68, 68 60, 66, 67
7 70, 74, 76, 77 78 71, 72 73, 75, 77
8
9 98 92 95, 99

XSMN Thứ 7 Thứ 7 06/04/2024

Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
91
81
03
92
G7
127
446
721
681
G6
0092
9586
2241
8294
4262
1335
4179
4679
7367
1590
4393
1640
G5
3772
3383
9597
6705
G4
92758
57975
23937
88844
21611
15158
25460
58946
58108
76959
92181
41257
93875
44812
04675
17107
44168
51508
55643
01531
51330
83752
96341
51505
62116
33665
78124
65630
G3
43280
02985
78642
20985
95257
06364
69431
30679
G2
78420
58950
35665
13064
G1
93846
86352
27606
01145
ĐB
193631
522519
766671
970856
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 08 03, 06, 07, 08 05, 05
1 11 12, 19 16
2 20, 27 21 24
3 31, 37 35 30, 31 30, 31
4 41, 44, 46 42, 46, 46 43 40, 41, 45
5 58, 58 50, 52, 57, 59 57 52, 56
6 60 62 64, 65, 67, 68 64, 65
7 72, 75 75 71, 75, 79, 79 79
8 80, 85, 86 81, 81, 83, 85 81
9 91, 92 94 97 90, 92, 93

Thông Tin Về Kết Quả XSMN Thứ 7

XSMN Thứ 7 - Kết quả Xổ số miền Nam Thứ 7 Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 16h15 từ trường quay bao gồm các đài sau:

- Xổ số TP.HCM

- Xổ số Long An

- Xổ số Bình Phước

- Xổ số Hậu Giang

Quá trình quay số và mở thưởng diễn ra từ 16h15 đến 16h30 vào Thứ 7 hàng tuần tại trường quay của ba đài này. Để biết kết quả vào Thứ 7 hàng tuần, người chơi xổ số có thể tìm đến kênh truyền hình địa phương hoặc xem tổng hợp kết quả trên website Soi Cầu MB, ngay trong khung giờ quay số.

Trang KQSXMN Thứ 7 hàng tuần tổng hợp kết quả các tuần sắp xếp theo thời gian, bắt đầu từ Thứ 7 tuần rồi, sau đó là các tuần trước. Người chơi có thể xem lại kết quả xổ số miền Nam vào Thứ 7 hàng tuần trong 7 tuần liên tiếp với bảng chi tiết và bảng loto 2 số kèm theo để tra cứu dễ dàng.

Tham khảo thêm:

- Dự Đoán Xổ Số TP.HCM

- Dự Đoán Xổ Số Long An

- Dự Đoán Xổ Số Bình Phước

- Dự Đoán Xổ Số Hậu Giang

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam (áp dụng từ 01/01/2017)

Vé số truyền thống miền Nam có loại vé với mệnh giá 10.000 đồng (mười nghìn đồng) mỗi tờ. Mỗi tỉnh phát hành tổng cộng 1.000.000 tờ vé, mỗi tờ có 6 chữ số.

Kết quả xổ số miền Nam bao gồm 9 giải thưởng, từ giải Đặc Biệt đến giải Tám, tương ứng với 18 lượt quay thưởng.

Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
ĐB 2 tỷ 6 số 01
G1 30 triệu 5 số 10
G2 15 triệu 5 số 10
G3 10 triệu 5 số 20
G4 3 triệu 5 số 70
G5 1 triệu 4 số 100
G6 400.000 4 số 300
G7 200.000 3 số 1.000
G8 100.000 2 số 10.000

Giải phụ được xác định cho các vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải Đặc Biệt. Giá trị của mỗi vé trúng giải là 50.000.000 VNĐ. Số lượng giải: 9. Tổng số tiền trúng giải (VNĐ): 450.000.000.

Giải khuyến khích dành cho các vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào trong 5 chữ số còn lại (so với giải Đặc Biệt). Người trúng giải sẽ nhận được 6.000.000 VNĐ. Số lượng giải: 45. Tổng số tiền thưởng được trao (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng, trong trường hợp vé số của bạn trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay, người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số của tất cả các giải thưởng miền Nam đó.

Chúc các bạn may mắn và thành công!